آژانس هواپیمایی آسمان سپید مجری تور مسافرتی داخلی و خارجی

تورهای خارجی

تور آنتالیا تاریخ 2 فروردین 1402

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۲ فروردین ۰۲
 • قیمت از 18,500,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
18,500,000 تومان

تور دبی تاریخ 26 بهمن 1401

5 شب
 • پرواز: ایران ایر تور
 • تاریخ رفت: ۲۶ بهمن ۰۱
 • قیمت از 15,450,000 تومان
 • مدت اقامت: 5 شب و 6 روز
15,450,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 28 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۲۸ بهمن ۰۱
 • قیمت از 7,710,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
7,710,000 تومان

تور استانبول

4 شب
 • پرواز: ایران ایر تور
 • تاریخ رفت: ۱۸ بهمن ۰۱
 • قیمت از 9,030,000 تومان
 • مدت اقامت: 4 شب و 5 روز
9,030,000 تومان

2 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۶ اسفند ۰۱
 • قیمت از 21,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
21,790,000 تومان

تور آنتالیا ویژه 22 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: تیلویند
 • تاریخ رفت: ۲۲ بهمن ۰۱
 • قیمت از 13,590,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
13,590,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 1 فروردین 1402

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۱ فروردین ۰۲
 • قیمت از 18,760,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
18,760,000 تومان

7 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲ فروردین ۰۲
 • قیمت از 24,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
24,790,000 تومان

1 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۵ اسفند ۰۱
 • قیمت از 19,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
19,790,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 27 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: ۲۷ بهمن ۰۱
 • قیمت از 8,190,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
8,190,000 تومان

تور استانبول

3 شب
 • پرواز: ایران ایر تور
 • تاریخ رفت: ۱۸ بهمن ۰۱
 • قیمت از 9,090,000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
9,090,000 تومان

تور ازمیر

6 شب
 • پرواز: ایران ایر تور
 • تاریخ رفت: ۲۰ بهمن ۰۱
 • قیمت از 10,330,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
10,330,000 تومان

8 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۴ فروردین ۰۲
 • قیمت از 22,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
22,790,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 20 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: قشم ایر
 • تاریخ رفت: ۲۰ بهمن ۰۱
 • قیمت از 8,190,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
8,190,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 28 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۲۸ بهمن ۰۱
 • قیمت از 7,510,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
7,510,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 3 فروردین 1402

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۳ فروردین ۰۲
 • قیمت از 18,500,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
18,500,000 تومان

تور آنتالیا ویژه 29 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: تیلویند
 • تاریخ رفت: ۲۹ بهمن ۰۱
 • قیمت از 11,910,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
11,910,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 26 اسفند 1401

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۲۶ اسفند ۰۱
 • قیمت از 18,500,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
18,500,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 28 اسفند 1401

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۲۸ اسفند ۰۱
 • قیمت از 18,760,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
18,760,000 تومان

6 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۱ فروردین ۰۲
 • قیمت از 22,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
22,790,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 3 فروردین 1402

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۴ فروردین ۰۲
 • قیمت از 18,760,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
18,760,000 تومان

4 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۸ اسفند ۰۱
 • قیمت از 23,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
23,790,000 تومان

تور استانبول

6 شب
 • پرواز: ایران ایر تور
 • تاریخ رفت: ۲۵ بهمن ۰۱
 • قیمت از 9,120,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
9,120,000 تومان

5 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۹ اسفند ۰۱
 • قیمت از 24,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
24,790,000 تومان

تور آنتالیا تاریخ 21 بهمن 1401

6 شب
 • پرواز: معراج
 • تاریخ رفت: ۲۱ بهمن ۰۱
 • قیمت از 7,760,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
7,760,000 تومان

3 تور آنتالیا ویژه نوروز 1402

6 شب
 • پرواز: پگاسوس
 • تاریخ رفت: ۲۷ اسفند ۰۱
 • قیمت از 21,790,000 تومان
 • مدت اقامت: 6 شب و 7 روز
21,790,000 تومان

تورهای داخلی

تور قشم

3 شب
 • پرواز: وارش
 • تاریخ رفت: ۱۸ بهمن ۰۱
 • قیمت از 3,500,000 تومان
 • مدت اقامت: 3 شب و 4 روز
3,500,000 تومان
 • عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
 • تور قشم

  وارش 3 شب 3,500,000 تومان
موردی یافت نشد!
موردی یافت نشد!
 • عنوان ایرلاین اقامت قیمت از
 • تور قشم

  وارش 3 شب 3,500,000 تومان
موردی یافت نشد!
موردی یافت نشد!
موردی یافت نشد!